Διεθνής Ημέρα Εθελοντή (International Volunteer Day) 5 Δεκεμβρίου 2016 με θέμα «Καθολική Αποδοχή - Δώστε το χέρι στους Εθελοντές» (Global Applause - Give Volunteers a hand)