Λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και επισκέψεις στο Λευκό Πύργο κατά το σχολικό έτος 2014-2015.