Διοργάνωση 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών Επιστημών: «Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών» για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων της Δυτικής Θεσσαλονίκης