Διεξαγωγή 9ου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά για μαθητές Δημοτικού Σχολείου "Παιχνίδι και Μαθηματικά" της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας