• Για την Εγκύκλιο Αποσπάσεων σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018 πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Αίτησης Απόσπασης πατήστε εδώ...