• Για την Εγκύκλιο πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Αίτησης Απόσπασης πατήστε εδώ...

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού - Τομέας E-data, τηλ: 2310-643037, 2310-643039