Επιλογές

Πρόσκληση εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του ΥΠΑΙΘ για το σχ. έτος 2020-21 (Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ - 18-11-2020)