Επιλογές

  • Για την Πρόκληση πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Αίτησης Κατάθεσης Δικαιολογητικών πατήστε εδώ...
  • Για την αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκήρυξη του ΑΣΕΠ πατήστε εδώ...
  • Για την αριθμ. 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκήρυξη του ΑΣΕΠ πατήστε εδώ...