Επιλογές

  • Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ...

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού - Τομέας E-data-ΟΠΣΥΔ, τηλ: 2310-643039.