ΓΙΠΙΓΓ/Β10ΔΔ/202/24998/30-11-2012 Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων του ΕΣΠΑ