• Για την Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ πατήστε εδώ...
  • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ε΄ - Εκπαιδευτικών Θεμάτων, κ. Τρελοπούλου, τηλ. 2310-643043