• Για την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ πατήστε εδώ...
  • Για το ΦΕΚ 5044/Β/14-11-2020 που περιλαμβάνει την Αριθ, 155689/ΓΔ4/14-11-2020 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12-09-2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21» (Β’ 3882)» πατήστε εδώ...