Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (48η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) - Εκλογές αιρετών εκπροσώπων - Α΄ κύκλος Κινητικότητας 2021 ΕΣΚ (Εγκύκλιος ΥΠΕΣ - 14-06-2021)