Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. για την κάλυψη θέσεων Εκπ/κού Προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 2021-22 (Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ - 26-08-2021)