Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο Πίνακας Μορίων των Αιτούμενων Βελτίωσης-Οριστικής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης. Τυχόν ενστάσεις επί του πίνακα θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) από Τρίτη 04-04-2017 έως και Πέμπτη 06-04-2017 και ώρα 14:00.

Για τον Πίνακα Μορίων Βελτίωσης-Οριστικής Τοποθέτησης πατήστε εδώ...