Σας ενημερώνουμε ότι, μετά  από επεξεργασία των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων, ολοκληρώθηκαν οι τελικοί πίνακες μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης & Βελτίωσης-Οριστικής Τοποθέτσης Εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης.

Για τον Τελικό Πίνακα Μορίων Μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ...

Για τον Τελικό Πίνακα Μορίων Βελτίωσης-Οριστικής Τοποθέτησης πατήστε εδώ...