Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι Πίνακες Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Ειδικού Εκπαιδευτικού & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης 2018-2019. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεών τους και εφ’ όσον εντοπίσουν διαφοροποιήσεις, για να γίνει διόρθωση, να επικοινωνήσουν αποκλειστικά στο Τμήμα Μεταθέσεων στα τηλέφωνα 2310-643037 & 2310-643039.
Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) μέχρι και την Πέμπτη 25-07-2019 και ώρα 14:00.

  • Για τον Πίνακα των Μορίων Μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ πατήστε εδώ...