Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι Πίνακες Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης 2019-2020. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεών τους και εφ’ όσον εντοπίσουν διαφοροποιήσεις, για να γίνει διόρθωση, να επικοινωνήσουν αποκλειστικά στο Τμήμα Μεταθέσεων στα τηλέφωνα 2310-643037 & 2310-643039.
Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) από Παρασκευή 13-12-2019 έως και Τετάρτη 18-12-2019 και ώρα 14:00 και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το αρμόδιο ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθείσων ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

  • Για τους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ κλάδου ΠΕ60 πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ κλάδου ΠΕ70 πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ κλάδων ΠΕ05-ΠΕ06-ΠΕ07-ΠΕ08-ΠΕ11-ΠΕ79-ΠΕ86 πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες Μορίων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης (ΑΝΑΡΤΗΣΗ 16-12-2019) (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - 20-12-2019) πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες Μορίων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης ΣΜΕΑΕ-ΤΕ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ 18-12-2019) (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - 19-12-2019) πατήστε εδώ...