• Για την Εγκύκλιο των Μεταθέσεων πατήστε εδώ...
  • Για το Έγγραφο Διαβίβασης των Οργανικών Κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘ πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Αίτησης Μετάθεσης σε μορφή .doc πατήστε εδώ...
  • Για τα Οργανικά Κενά ανά Περιοχή Μετάθεσης πατήστε εδώ...
  • Για τα Οργανικά Κενά σε ΚΕΣΥ πατήστε εδώ...