Επιλογές

  • Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Αίτησης Υποδιευθυντή/ντριας πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης Υποδιευθυντή/ντριας πατήστε εδώ...
  • Για την Απόφαση Διαπίστωσης του μαθητικού δυναμικού των λειτουργικά τετραθέσιων (4/θ) και άνω σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2018‐2019 πατήστε εδώ...
  • Για την Απόφαση Καθορισμού των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (ΦΕΚ 4412/Β/03-10-2018) πατήστε εδώ...
  • Για το Νόμο 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018 πατήστε εδώ...