Επιλογές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης (Εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ)