Επιλογές

Τροποποίηση αιτήσεων υποψήφιων για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ (ΟΠΣΥΔ)