Επιλογές

Πρόσκληση εκπ/κών Π.E. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Τμήμα Εκπ/κής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπ/σης για την Αειφορία του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2020-2021 (Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ - 10-07-2020)