Επιλογές

Πρόσκληση εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) (Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ - 29-09-2020)