Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ - 25-06-2021) (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΙΘ - 25-06-2021)