• Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Αίτησης Απόσπασης εντός ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Αίτησης Απόσπασης εντός από Γενική σε ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ...
  • Για τα λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ-ΤΕ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς τα κενά ΠΕ70ΤΕ & ΠΕ60ΤΕ - 21-08-2019) πατήστε εδώ...