ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Αναθέσεις μαθημάτων χωρίς διαθέσιμο Eκπαιδευτικό.

Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε αναθέσεις ωρών (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ) και φτάνουμε σε κάποιο τμήμα, στο οποίο δεν μπορούμε να βάλουμε ονόματα σε όλα τα κελιά του πίνακα, επειδή κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τοποθετηθεί στο Myschool και συνεπώς τα ονόματά τους απουσιάζουν από τη λίστα. Δοκιμάζοντας να αποθηκεύσουμε, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος και η αποθήκευση δεν ολοκληρώνεται.

Η λύση είναι η ακόλουθη: Στα μαθήματα όπου δεν έχουμε όνομα εκπαιδευτικού, πηγαίνουμε στο κελί «Ώρες εκπαιδευτικού», σβήνουμε τις ώρες που περιέχει και γράφουμε τον αριθμό 0.