ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επιβεβαίωση δεδομένων

  • Η επιβεβαίωση δεδομένων γίνεται πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην αρχική σελίδα του MYSCHOOL και επιλέγοντας «ΟΚ» στο μήνυμα που εμφανίζεται.
  • Η επιβεβαίωση δεδομένων γίνεται δύο φορές τον μήνα, την 1η και την 15η μέρα. Στο ενδιάμεσο διάστημα κάνετε μόνο σε περίπτωση που ζητηθεί εκτάκτως από τη Διεύθυνση.
  • Σε περίπτωση που η 1η ή η 15η του μήνα είναι αργία, η επιβεβαίωση θα πρέπει να γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
  • Ελέγχουμε ότι η επιβεβαίωση πραγματοποιήθηκε σωστά, από την ημερομηνία και την ώρα στη φράση «Η τελευταία επιβεβαίωση πραγματοποιήθηκε στις ….», ακριβώς πάνω από το κουμπί της επιβεβαίωσης.

Αν δεν μπορούμε να κάνουμε επιβεβαίωση ελέγχουμε:

  • αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι μπαίνουν σε τάξη και έχετε ξεχάσει να κάνετε τη σχετική ανάθεση.
  • αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι απουσιάζουν και δεν έχει περαστεί η μακροχρόνια απουσία του (προσωπικό > τοποθετήσεις εργαζομένων στον Φορέα μου > αναζήτηση-καρτέλα εκπαιδευτικού > απουσίες εργαζομένου).
  • αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με αρνητικό υπόλοιπο το οποίο σημαίνει ότι έχετε αναθέσει περισσότερες ώρες από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο υπηρέτησης.

Από τις αναφορές μπορείτε να κατεβάσετε σε Excel και να ελέγξετε τις αναθέσεις και τα υπόλοιπα ωραρίου (Αναφορές > Αναφορές εκπ/κών > Γενικές καταστάσεις > Δελτίο κίνησης σχολικής μονάδας -1)