ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τμήματα Αγγλικών (Νηπιαγωγεία)

Από τη στιγμή που τα Αγγλικά δεν υπάρχουν στα μαθήματα των πρωινών τμημάτων, θα πάμε ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ και θα δημιουργήσουμε το αντίστοιχο τμήμα ή τμήματα, πατώντας το εικονίδιο της προσθήκης +

Στο όνομα μπορούμε να βάλουμε «ΑΓΓΛΙΚΑ» ή «ΑΓΓΛΙΚΑ 1» (αν πρόκειται

να φτιάξουμε και δεύτερο τμήμα). Στο κελί «ΤΑΞΗ» θα βάλουμε ΠΡΟΝΗΠΙΑ – ΝΗΠΙΑ, αν το τμήμα μας είναι μικτού τύπου δηλ. φοιτούν σε αυτό και νήπια και προνήπια. Στον τομέα σπουδών θα επιλέξουμε «ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ», θα τικάρουμε το μάθημα και θα αποθηκεύσουμε:

Στην συνέχεια κατανέμουμε τα παιδιά στο τμήμα / τμήματα αυτά (ΜΑΘΗΤΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ) και ολοκληρώνουμε κάνοντας την ανάθεση των ωρών του μαθήματος αυτού στον εκπαιδευτικό που το διδάσκει (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ.