ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ονόματα συμμετεχόντων στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Ένα Δέντρο μεγαλώνει στην αυλή του σχολείου μας» στο πλαίσιο της Δράσης «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» 2022-2023