ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11 για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης & ενέργειες για την έναρξη του αντικειμένου για το σχ. έτος 2023–2024