ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση για Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. 2022-23

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν Αμοιβαία Μετάθεση να καταθέσουν το έντυπο της Αίτησης μαζί με υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στο mail της Διεύθυνσης: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr από Παρασκευή 03-03-2023 έως και Παρασκευή 17-03-2023.