ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση μόνιμων εκπ/κών Π.Ε & Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024