ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση σε Οδοιπορικό περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων στην Κωνσταντινούπολη 16-19/11/2023, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Εκπ/κού Δικτύου με θέμα «Κωνσταντινούπολη-Θεσ/νίκη, μια Εκπ/κή Συνύπαρξη - Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης»