ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Διεθνές Δίκτυο ΠΕ «Μαθαίνω για τα Δάση»-Ενσωμάτωση του Εθνικού Δικτύου ΠΕ «Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου»-Παρουσίαση του εκπ/κού υλικού-Προτάσεις & Καλές Πρακτικές, 30-11-2023