ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπ/κών Γενικής Εκπ/σης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ (ΟΠΣΥΔ)

Πρόσκληση υποψήφιων εκπ/κών Γενικής Εκπ/σης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 & 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ (Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ - 07-03-2023)

Ετικέτες