ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Σας ενημερώνουμε ότι η ανάληψη υπηρεσίας των νέων Προϊσταμένων θα γίνει στα Γραφεία της Διεύθυνσης από την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023.