ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

3η Διαπροσωπική Συνάντηση του έργου IMPRO THEATRE στη Θεσσαλονίκη στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2022 (27-10-2022)

Με επιτυχία διεξάχθηκε η 3η Διαπροσωπική Συνάντηση των Εταίρων του έργου IMPRO INCLUSIVE THEATRE στις 19 και 20 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στην ανασκόπηση της δουλειάς των περασμένων μηνών και στον καθορισμό των ορόσημων και ευθυνών για τις επόμενες δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου IMPRO INCLUSIVE THEATRE.
Εκπρόσωποι κάθε οργανισμού παρακολούθησαν τη συνάντηση του διακρατικού έργου που φιλοξενήθηκε στη Θεσσαλονίκη για να τονίσουν τη συμβολή τους στην πιλοτική φάση του δεύτερου αποτελέσματος του έργου και να παρουσιάσουν τις προοπτικές τους για τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο επόμενο αποτέλεσμα.

Ετικέτες