ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοποθέτηση Διευθυντών/τριών σε κενούμενες θέσεις Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Σας ενημερώνουμε ότι οι τοποθετούμενοι/νες Διευθυντές/ντριες υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 στα Γραφεία της Διεύθυνσης.