ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση ένταξης σχολικών μονάδων στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης με θέμα «Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη, μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη - Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης» για το σχολικό έτος 2023-2024