ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Συνδιδασκαλίες Πολυταξικών Ολοημέρου

Στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ δημιουργείτε τμήματα ολοήμερου σε δύο μόνο περιπτώσεις:

Α. Αν έχετε αμιγές τμήμα ολοήμερου (π.χ. μόνο από την Α΄ τάξη).

Β. Αν στο ολοήμερο διδάσκεται το μάθημα των Αγγλικών.

Από το σχολικό έτος 2022-2023 τέθηκε σε εφαρμογή νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, το οποίο αναπτύσσεται σε τρεις ζώνες, σύμφωνα με το ΦΕΚ 141 / Β / 21-7-2022 (άρθρο 371):

1η Ζώνη: Μεσημβρινό γεύμα – Διατροφική Αγωγή (13.20 – 14.00)

2η Ζώνη: Μελέτη – Προετοιμασία (14.10 – 15.50), διάρκειας δύο ωρών, όπου – πέρα από την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας – μπορούν να ενταχθούν διδακτικά αντικείμενα όπως τα αγγλικά, τα εικαστικά, ο αθλητισμός, η πληροφορική κλπ.

3η Ζώνη: Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι (15.55 – 17.30), με ποικίλα διδακτικά αντικείμενα.

Στο Myschool η δημιουργία των τμημάτων του ολοήμερου γίνεται στο ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΠΟΛΥΤΑΞΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εδώ οι προαναφερθείσες ζώνες εμφανίζονται ως εξής:

ΖΩΝΗ 0: Ζώνη Διατροφικής Αγωγής. Το όνομα των τμημάτων της ξεκινά με το Ζ0* .

ΖΩΝΗ 1: Από 2 ως 3 μμ (για την ακρίβεια: 14.10 – 14.55). Τα τμήματά της ξεκινούν με το Ζ1* .

ΖΩΝΗ 2: Από 3 ως 4 μμ (για την ακρίβεια: 15.05 – 15.50). Τα τμήματά της ξεκινούν με το Ζ2* .

Ζώνη Σχολικών Μαθητικών Ομίλων (διευρυμένο ολοήμερο) από 15.55 ως 17.30 . Το όνομα των τμημάτων της ξεκινά με το Ζ5* (και όχι Ζ4*, όπως θα ήταν ίσως αναμενόμενο).

Για να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο τμήμα, πατάμε το πράσινο +, επιλέγουμε Ζώνη, δύο τουλάχιστον τάξεις και δεξιά γράφουμε τις ώρες ανά μάθημα (συνολικά μέχρι 5 ώρες). Στο τμήμα του διευρυμένου ολοήμερου (Ζ5) θα βάλουμε 10 ώρες, επειδή το μάθημα διαρκεί δυο ώρες.

Μόλις αποθηκεύσουμε, το σύστημα του δίνει όνομα που περιέχει το σύμβολο του αστερίσκου (*).

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο σχολείο έχει δημιουργήσει δύο τμήματα στην πρώτη ζώνη (2 – 3 μμ) και ένα τμήμα στη δεύτερη (3 – 4 μμ).

Τι σημαίνουν τα ονόματα των τμημάτων

Ζ1*Α,Β,Γ-1: Πρώτο τμήμα της Ζώνης 1 με μαθητές από τις Α,Β,Γ τάξεις.

Ζ1*Γ,Δ,Ε,ΣΤ-2: Δεύτερο τμήμα της Ζώνης 1 με μαθητές από τις Γ,Δ,Ε,ΣΤ τάξεις.

Ζ2*Α,Β,Γ,Δ,ΣΤ-1: Πρώτο τμήμα της Ζώνης 2 με μαθητές από τις Α,Β,Γ,Δ, ΣΤ τάξεις.

Τα τμήματα αυτά ΔΕΝ (πρέπει να) φαίνονται στο ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, επικοινωνούμε με την ομάδα υποστήριξης.

Η κατανομή των μαθητών στα τμήματα του ολοήμερου δεν παρουσιάζει δυσκολία (ΜΑΘΗΤΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ)

Αν ο μαθητής παρακολουθεί και τις δύο ζώνες, τσεκάρουμε το όνομά του και στα δυο κουτάκια. Γενικότερα, οι μαθητές κατανέμονται σε όλα τα ολοήμερα τμήματα όπου φοιτούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μπορέσουμε να κατανείμουμε τους μαθητές στα τμήματα αυτά, είναι απαραίτητο προηγουμένως να έχουμε δηλώσει την ώρα αποχώρησής τους από το ολοήμερο (ΜΑΘΗΤΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΩΡΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ). Εναλλακτικά, μπορούμε να δηλώσουμε την ώρα αποχώρησης στα Γενικά Στοιχεία της προσωπικής καρτέλας κάθε μαθητή (ΜΑΘΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ), κάνοντας όμως πολύ περισσότερα κλικ.

Αν δε δηλωθεί η ώρα αποχώρησης του μαθητή, είναι αδύνατον να γίνει η κατανομή στα τμήματα του ολοήμερου, γιατί τα κελιά είναι αχνά και δεν τσεκάρονται.

Για να αναθέσουμε τις ώρες των μαθημάτων του ολοήμερου, πηγαίνουμε στο ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ και βλέπουμε τμήματα που το όνομά τους παραπέμπει στο ολοήμερο και περιέχει το σύμβολο του αστερίσκου (Ζ1*Α1, Ζ1*Β3 κλπ), είναι όμως πολύ περισσότερα από αυτά που θα περιμέναμε. Αυτό οφείλεται στο ότι για κάθε τμήμα που φτιάξαμε, έχουν δημιουργηθεί ισάριθμα υποτμήματα. Για το τμήμα π.χ. Ζ1*Α,Β,Γ-1, στο οποίο φοιτούν μαθητές από τρεις τάξεις, βλέπουμε στις αναθέσεις τα υποτμήματα Ζ1*Α1, Ζ1*Β1 και Ζ1*Γ1.

Δε χρειάζεται να γίνει ανάθεση ωρών σε όλα τα υποτμήματα αλλά μόνο σε ένα. Στο παράδειγμά μας, αρκεί να γίνει ανάθεση στο Ζ1*Α1.

Αντίστοιχα, για το τμήμα Ζ2*Α,Β,Γ,Δ,ΣΤ-1 θα ασχοληθούμε μόνο π.χ. με το Ζ2*Α1.

Κατ’ αναλογία, και όπως προαναφέρθηκε, τα τμήματα της Διατροφικής Αγωγής (Ζώνη 0) θα περιέχουν στο όνομά τους τον αριθμό 0 (Ζ0*Α1, Ζ0*Β1 κλπ), ενώ αυτά των Μαθητικών Σχολικών Ομίλων (δηλ. του διευρυμένου ωραρίου) θα λέγονται Ζ5*Α1, Ζ5*Β1 κλπ.

Επειδή τα ονόματα στις αναθέσεις είναι πολλά και ανακατεμένα, ο σίγουρος τρόπος για να ξέρουμε τι κάνουμε είναι να δουλέψουμε με δυο καρτέλες ή παράθυρα στον φυλλομετρητή μας:

Στη μια καρτέλα θα έχουμε τη σελίδα με τα τμήματα του ολοήμερου (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΠΟΛΥΤΑΞΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) και στην άλλη τη σελίδα των αναθέσεων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ). Έτσι περιορίζουμε την πιθανότητα να ανατεθούν ώρες σε λάθος τμήμα.

Απαραίτητο τελικό βήμα: Ολοκληρώνοντας οποιαδήποτε ανάθεση, βεβαιωνόμαστε ότι έχουν χρεωθεί οι ώρες που πρέπει στον καθένα εκπαιδευτικό. Ο έλεγχος γίνεται είτε στην καρτέλα του, στο πορτοκαλί πλαίσιο όπου φαίνονται οι αναθέσεις που του έχουν γίνει, είτε εξάγοντας το Δελτίο κίνησης σχολικής μονάδας 1 (ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1), στο οποίο ελέγχουμε τη στήλη ΑΑ (Υπόλοιπο Υποχρεωτικού Διδακτικού Ωραρίου). Αν εμφανίζεται θετικός αριθμός, υπολείπονται ώρες να ανατεθούν. Αν ο αριθμός είναι αρνητικός, έχουμε αναθέσει περισσότερες ώρες από όσες πρέπει.

Για να δούμε αναλυτικά τις αναθέσεις κάποιου ανά μάθημα, πηγαίνουμε στον προσωπικό του φάκελο (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΟΥ – ΓΡΑΝΑΖΙ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, επάνω δεξιά) και κάνουμε κλικ στις ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, στο κατακόρυφο μενού αριστερά στη σελίδα.