ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση συμμετοχής στην Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο: «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους: Καλές πρακτικές στην τάξη και τη σχολική κοινότητα» - Πρόγραμμα Ημερίδας