ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Μαθητές με έγκριση για Παράλληλη στήριξη και υποστήριξη μόνο από τον εκπαιδευτικό της τάξης

Πως δηλώνονται στο myschool οι μαθητές οι οποίοι έχουν έγκριση για Παράλληλη στήριξη αλλά υποστηρίζονται προσωρινά μόνο από τον εκπαιδευτικό της τάξης.