ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

Ετικέτες
Αρχεία
Νόμος
Ν.2986/2002