ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, με θέμα: «Αν θα μπορούσα τον Κόσμο να άλλαζα…»