ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους/τις αναπληρωτές/τριες που ανέλαβαν υπηρεσία στο MySchool σήμερα Πέμπτη 07-09-2023

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω δυσλειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος anaplirotes.gov.gr, όσοι αναπληρωτές/τριες δεν κατάφεραν να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση, να συνεχίσουν την προσπάθεια και μετά τις 3.00 μ.μ. που είναι το όριο, σε περίπτωση που δοθεί παράταση από το Υπουργείο. Επιπλέον, οι εν λόγω αναπληρωτές/τριες να αποστείλουν συμπληρωμένο το Δελτίο Απογραφής στο mail του ΕΣΠΑ: espa@dipe-v-thess.thess.sch.gr για να γίνει η αναγγελία πρόσληψης στο ΕΡΓΑΝΗ χειροκίνητα από τη Διεύθυνση.

ΤΜΗΜΑ ΕΣΠΑ