ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοποθέτηση Διευθυντών/Διευθυντριών σε κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (Απόφαση ΔΠΕ Δυτ. Θεσ/νίκης - 21-04-2023)