ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για παρουσίαση σε Ημερίδα με θέμα: «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους: Καλές πρακτικές στην τάξη και τη σχολική κοινότητα» (Πρόσκληση ΔΠΕ Δυτ. Θεσ/νίκης)