ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοποθέτηση Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι τοποθετούμενοι/νες Διευθυντές/ντριες υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Διεύθυνσης.