ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης και ανάρτηση οργανικών κενών

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86:

  • που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωση θέσης
  • που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση
  • που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στη  Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

κατόπιν του υπ’ αριθμ. 69756/Ε2/22-06-2023 έγγραφο του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ. το οποίο έλαβε στην Υπηρεσία μας  αρ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 10491/22-06-2023 δε θα συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης μέχρι την έκδοση Γνωμοδότησης από το γραφείο του ΝΣΚ στο Υ.ΠΑΙ.Θ.